ร้านดอกไม้เลิฟซีนฟลาวเวอร์


สั่งดอกไม้ได้ 24ชม.

พร้อมส่ง24ชม.

0994541869**ช่อดอกไม้สด**

ช่อกุหลาบสดแดง

A050

ราคา 2,500บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A052

ราคา2,500 บาท

ชอดอกไม้สด

A051

ราคา 2,500 บาท

ทานตะวันสด

A053

ราคา 1500 บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A054

ราคา1,500บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A055

ราคา 1500 บาท

ช่อกุหลาบแดง

A056

ราคา1,500บาท

ช่อดอกไม้สด

A057

ราคา 2000 บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A058

ราคา1000บาท

ช่อดอกไม้สด

A059

ราคา 2000 บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A060

ราคา1000บาท

ช่อกุหลาบสดแดง

A061

ราคา 2000บาท

ช่อดอกไม้สด

A062

ราคา 990 บาท

ช่อดอกไม้สด

A063

ราคา 1300 บาท

ช่อดอกไม้สด

A064

 ราคา790 บาท

ช่อดอกไม้สด

A065

ราคา 2000 บาท

ช่อดอกไม้สด

A066

ราคา 1500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A067

ราคา 1500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A068

ราคา 2500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A069

ราคา 2500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A070

ราคา 1500บาท 

ช่อดอกไม้สด

A071

ราคา 2000บาท

ช่อดอกไม้สด

A072

ราคา1500 บาท

   ช่อดอกไม้สด

A073

ราคา 1,600 บาท

ช่อดอกไม้สด

A075

ราคา 1500บาท 

ช่อดอกไม้สด

A076

ราคา 3000บาท 

ช่อดอกไม้สด

A077

ราคา 2500บาท 

ช่อดอกไม้สด

A078

ราคา 3000บาท 

ช่อดอกไม้สด

A079

ราคา 1500บาท 

ช่อดอกไม้สด 

50 ดอก

A080

ราคา 5500บาท 


ช่อดอกไม้สด

A095

ราคา 2500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A082

ราคา 1800บาท 

ช่อดอกไม้สด

A083

ราคา 1800บาท 

ช่อดอกไม้สด

A084

ราคา 1500บาท 

 ช่อทานตะวันสด

A085

ราคา 2000 บาท

ช่อทานตะวันสด

A089

ราคา 1,500 บาท

ช่อดอกไม้สด

A090

ราคา 2000บาท 

ช่อดอกไม้สด

A091

ราคา 1800 บาท

ช่อดอกไม้สด

A092

ราคา 1600บาท 

**สั่งล่วงหน่าเท่านั้น

ช่อดอกไม้สด

A093

ราคา 2000บาท 

ช่อดอกไม้สด

A094

ราคา 1800บาท 

A081

ราคา 2900

A096

ราคา 790 บาท

A097

ราคา 790 บาท

A098

ราคา 790 บาท

A099

ราคา 790 บาท

กุหลาบแดงสด

 100 ดอก


ราคา 10,000 บาท

 กุหลาบแดงสด

 100 ดอก


ราคา 10,000 บาท

กุหลาบแดงสด

 100 ดอก


ราคา 10,000บาท

 กุหลาบสด

100 ดอก 


ราคา 10,000บาท

กุหลาบอมพรีเซิร์ฟ

 ( Preserved Rose) 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A001

ราคา 2500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

50 ดอก

A002

ราคา 6000 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A003

ราคา 2500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ป

A006

ราคา 2500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A007

ราคา 2500 บาท 

   สั่งซื้อLine@ 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A008

ราคา  2000 บา

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A009

ราคา 2500 บาท

   สั่งซื้อLine@ 


กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A010

ราคา 2500 บาท 

  สั่งซื้อLine@ 


กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A011

ราคา 2500 บาท 

   สั่งซื้อLine@ 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A012

 ราคา 2500 บาท

   สั่งซื้อLine@ 


กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ป

กล่องรักต้องเปร์ 

A013

ราคา 1500 บาท


กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ป

A014

ราคา 3,900 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A015

ราคา 2500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A016

ราคา 990 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A017

ราคา 990 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ป

A018

ราคา 2500 บาท 

   สั่งซื้อLine@ 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A020

ราคา 2500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A022

ราคา 2500 บาท 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A023

ราคา 2,500บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A025 

ราคา 990 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A026

ราคา 990 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A030

ราคา 790 บาท


กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A031

ราคา 990 บาท 

 กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A032

ราคา 990 บาท 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A033

ราคา 990 บาท 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A034

ราคา 990 บาท 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ป

A035

ราคา 1500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A036

ราคา 990 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

100 ดอก

A037

ราคา 10000 บาท 

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

50 ดอก

A038

ราคา 7000 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

50 ดอก

A039

ราคา 7000 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

50 ดอก

A040

ราคา 7000 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A045

ราคา  1500 บาท

กุหลาบจริงอยู่ได้1-5ปี

A046

ราคา  1500 บาท

A048

ราคา 2500 บาท

A101

ราคา 2000 บาท

A102

ราคา2500บาท

A103

ราคา2000 บาท

A104

ราคา 2500 บาท

A106

ราคา 790 บาท


A107

ราคา 990 บาท

A108

ราคา 2900 บาท

A109

ราคา 2900 บาท

A110

กุหลาบอมตะ19ดอก

ราคา 2900 บาท

A111

ราคา 2500 บาท

A112

ราคา 2900 บาท

กุหลาบอมตะ หรือ

 กุหลาบพรีเซิร์ฟ ( Preserved Rose) 

คือ ดอกกุหลาบสด 100%

 ที่ผ่านการ*อบ* คงสภาพ  

ทำให้สามารถคงสภาพดอกที่สมบูรณ์

 สวยสด แต่สามารถมีอายุอยู่ได้นานขึ้น

 โดยจะอยู่ได้ถึงประมาณ 1-5 ปีขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา **

ร้านดอกไม้ เลิฟซีนฟลาวเวอร์ ยินดีให้บริการ จัดส่งดอกไม้ไว ส่งด่วน สั่งซื้อสอบถามได้24 ชม. จัดส่ง24ชม.

สั่งดอกไม้ออนไลน์ พร้อมบริการจัดส่งช่อดอกไม้ ทั่วกทม.ตลอด24ชม.

ช่อกุหลาบ ช่อดอกไม้ งานของขวัญ พร้อมส่ง จัดทำดอกไม้ ช่อดอกไม้ตามแบบ บริการส่งดอกไม้24ชั่วโมง